Activitats per a Mares

La identitat de Torxa és recolzar la família, per això procurem que les mares puguin gaudir de diferents activitats que els ajudin en la tasca educativa i en la seva millora personal. Per això oferim un divendres al mes una sessió de “Construir família” de 19 a 20h i tots els divendres diverses activitats diferents a cada trimestre: “Sweet dreams”, “musical” i “Making home” de 18 a 19h.

mares