Programa Intelligo®

El Programa Intelligo®, coordinat per la Fundació Pineda, garanteix el desenvolupament integral de les habilitats i les metodologies d’estudi que posteriorment seran necessàries a l’entorn universitari, dins el marc del nou Espai Europeu d’Educació Superior (Bolonya), així com al llarg de la seva carrera professional.

Consisteix en:

 • Estudi dirigit de dilluns a dijous
 • Gestió i planificació del temps
 • Assoliment de noves tècniques
 • Possibilitat de consultar ordinador
 • Seguiment personalitzat (Torxa et garanteix un nombre reduït d’alumnes per monitora)
 • Seminaris de resolució de dubtes dos caps de setmana al trimestre
 • Caps de setmana d’estudi intensiu en període d’exàmens

Estudi Torxa

 • Sales diàfanes amb biblioteca
 • Assessorament personal per treure el màxim rendiment de cada tarda
 • Suport personalitzat en matèries concretes segons les necessitats individuals de cada alumna
 • Mitja hora de conversa en anglès cada setmana (per a qui ho desitgi)